Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Hejnice

knihovny.cz
hledej
Návštěv :
Celkem : 10403
Týden : 18
Dnes : 0
DSCN8532.jpg Seznámení s knihovnou, záložka - Prvňáci týden knihoven 2023
14
DSCN8529.jpg Návštěva předškoláků a zřízení průkazek - Školka týden knihoven 2023
3
DSCN8415.jpg Pasování žáků prvních tříd na čtenáře 2023 - Pasování prvňáků
Každý žák přečetl kousek textu, dostali knihu, diplom a záložku. Paní Lenka Jakešová je obeznámila jak vzniká kniha a spolu s ní si zazpívali a zatančili.
18
prvňáci- ptáci, pítko  (1).jpg Ptáci-lekce zaměřena na obeznámení s druhy ptáků - Ptáci
Křížovky s vyluštěním témat-ptáci, ekologie, vysvětlení významu ptáků, výroba obrázku, umístění pítka.
17
Škola Libverda (1).jpg Návštěva obou stupňů ZŠ Libverda - Návštěva ZŠ Libverda
Oba stupně byly seznámeni s fungováním knihovny. Pro mladší děti jsem připravila téma jaro a ekologie, pro větší Konferenci o spánku zvířat.
23
Prvňáci karneval masopust 2023 (1).jpg Historie karnevalu a masopustu - Karneval masopust 2023
Seznámení s tradicemi, křížovky, řemesla, hádanky, výroba masek.
17
Lovci perel 1 22.jpg Vyhodnocení soutěže Lovci perel - Lovci perel 2022
Děti dostaly diplomy a keramické Moriony, které vyměňovaly za dárečky..
3
týden knihoven 2022 (10).jpg Záložka pro prvňáky - Týden knihoven 2022
První návštěva prvňáků v knihovně, obeznámení s knihovnou. Téma-stromy, básničky, připravené záložky a iniciály.
17
pasování (1).jpg Pasování prvňáků na čtenáře - Pasování 2022
Děti přečetly svůj krátký úryvek, obdržely diplom a paní Lenka Jakešová jim přečetla z knihy Příhody včeličky Emičky, pak si děti zatančily na hezké písničky .
28
Krak hot (10).jpg Krakonoš a jeho pohádkoví přátelé - Krakonoš
Povídaní o Krakonošovi a Krkonoších, zapojení do soutěže Krakonoš a jeho pohádkoví přátelé.
12
chrujda čbí.jpg Lekce připravená Markétov Pézlovou z MAS - Jezevec Chrujda točí film
Začátk proběhl hrou na černou ovci, pak děti měly podle ukázky z knihy uhodnout ke které knize se váže a zamyslet se o odlišnosti. Následovala ukázka jak se fotilo v minulosti na film a na konec si vytvořily animovaný obrázek.-
18
DSCN7658.jpg Návštěva MŠ v rámci Března-měsíce knihy - Návštěva MŠ
Návštěva všech 4 oddělení MŠ, pro větší děti Pohádka Chameleon Leon a téma barvy, hra s tříděním zvířat-farma Zoo, prohlížení knih. Pro malé děti prohlížení knih
8
Prvňáci roční období (1).jpg - Prvňáci a roční období
Básničky, barvičky, domino a výtvarná skládanko ročních období.
15
DSCN7507.jpg Autorské čtení z knihy Alenka a Krakonoš - Alenka a Krakonoš
Čtení z knihy Danky Šárkové Alenka a Krakonoš, povídání o Krkonoších, divadlo s dětmi.
9
týden knihoven záložka 23_9 (2).JPG 1. setkání s prvňáky - záložka týden knihoven 2021
Seznámení s knihovnou, za téma jsem zvolila ježka. Povídání o ježkovi, básničky, záložka.
14
Pasování 1_ A 2021 (10).jpg Pasování prvňáků - Pasování 2021
Pasování prvňáků proběhlo 23. 6. 2021 v knihovně. Dětem jsem přečetla pohádku Malá žabička z knihy 100 kapek od Zdeňka Adly. Potom děti přečetly krátkou ukázku a hádaly hádanky, které si samy četly. Po převzatí diplomu a knihy První školní výlet si prohlížely knihy.
38
IMG_1342.jpg Hry v parku pořádané s McMateřídouška 3. 6. 2021 - Hry se zvířátky
Hry se zvířátky, čtení pohádky Malá žabička od Zdeňka Adly z knihy 100 kapek, plnění úkolů.
25
křest Mňouka (1) - kopie.JPG Křest knihy 20. 5. 2021 - Křest knihy
Křest knihy knihy místní autorky Nezbedné příhody malého Mňouka
3
Záložka 6. 10. 2020 1. A (1) Záložka pro prvňáka, roční období, 2020 - Záložka pro prvňáky
První setkání s prvňáky proběhlo ve škole(kvůli covidovým opatřením). Obeznámila jsem je s pravisly v knihovně, dostali kvíz o knihovně, připravila jsem záloožky s iniciály a hádanky. Záložky jsem připravila s tematikou rtočních období, ve které bych s nima chtěla pokračovat.
28
pasování druháků na čtenáře 1. 10 2020 (10) Pasování druháků na čtenáře 1. 10. 2020 - Pasování druháků
Tentokrát výjimečně pasování druháků proběhlo(kvůli covidu) na škole. Děti dostaly diplom, knihu, přihlášlu a průkazku do knihovny( na rok jsou zproštěny poplatku).
41
prvňáci karneval 2020 (1) Seznámení s tradicemi karnevalu a masopustu - Karneval a masopust
Děti si vyluštily v křížovkách témata. Seznámily se s historií karnevalo, s tradičními masopustními maskami. Vyrobily si předpřipravené masky, komu zbyl čas, skládal puzzle řemeselníků.
28
prvňáci záložka 2019 (1) zvířecí abeceda, doplňování rýmů - Týden knihoven 2019
1. 10. první setkání s prvňáky, rýmování, abeceda, básničky o zvířátkách, záložky s iniciály
20
Pasování prvňáků 2019 (10) - Pasování prvňáků 2019
Pasování prvňáků proběhlo 24.6. ve škole(stará knihovna byla už vyklizená). O kulturu se postarali žáci 3. B v podobě básní a hudebních hádanek.
43
Kluk a pes (1) Hledání knih, hra s míčkem, povídání o handicapu - Kluk a pes
30
Konference o spánku zvíéřat 3. třída (1) - Konference o spánku zvířat
37
Prvňáci jaro ekologie 2019 (1) - Prvňáci jaro a ekologie 2019
27
Prvňáci Karneval Masopust 22.3 (1) - Prvňáci Masopust, karneval 201
40
DSCN4757 prvňáci v knihovně - záložka 2018
51
Pasování_2018__1_ Pasování prvňáků za čtenáře - Pasování 2018
Děti přečetli kousek z knížky, a 2 dobří čtenáři z druhé třídy jim představili svoje oblíbené knihy a kousek jim z nich přečetli.
82
ten__kroužek_zmenšené__1_ návšěva čtenářského kroužku v knihovně - čtenářský kroužek
4
DSCN2979 Křížovky, stromy, ekologie - prvňáci jaro ekologie
22
kolka_2__březen__1_ Obeznámení s knihovnou - Návštěva Mš2, březen 2018
19
Karneval_prvňáci_2018__1_ Obeznámení s tradicemi, výroba masek - Karneval, masopust 2018
33
Den_pro_dětskou_knihu_2017__1_ - Den pro dětskou knihu 2017
Prodej dětských knih, výprodej knih a keramiky, vánoční dílna.
9
Týden knihoven 2017 (1) První třídy záložka - Týden knihoven 2017
37
DSCN4123 - Pasování prvňáků 2017
55
Knihovna v Hradci Králové Služební cesta - Knihovny Hradec a Poděbrady
48
Prvňáci jaro, ekologie Vysvětlení slova ekologie, poznávání stromů - Prvňáci-jaro a ekologie
Počet-37 dětí, téma jaro a ekologie si děti vyluštily v křížovce, věnovali jsme se přírodě, její ochraně, poznávání stromů, nakonec si vyrobily jarní obrázek.
34
DSCN3789 Proběhla 28. března, obeznámení s knihovnou - Návštěva MŠ1
Dětem byla vysvětlena funce knihovny, stručný postup zrození knihy a jak se k ní máme(nemáme) chovat.
12
prvňáci masky Masopust, karneval - Prvňáci masky
První setkání s prvńáky v tomto roce, seznámení s historií karnevalu a masopustu, masky, řemesla, křížovky, puzzle, hra s písmeny.
29
MŠ2 001 seznámení se s knihovnou - Návštěva MŠ2
10
DSCN3614 Burza knih, výprodej keramiky, dílna - Den pro dětskou knihu 2016
Burza knih, výprodej keramiky, vánoční dílna, výroba andílka a hvězdy a obrázek čerta.
8
Literární večer s Libuší svobodovou Literární setkání s paní Libuší Svobodovou - Literární večer
Literární setkání s paní Libuší Svobodovou a čtení z její knih v Klubu důchodců za doprovodu hry na kytaru a zpěvu Jany Hillebrandové.
10
Týden knihoven 2016 první třídy-záložka - Týden knihoven 2016
První setkání s prvňáky, seznámení s knihovnou, připomenutí Dne zvířat, básničky, hledání písmenek iniciálů na záložku, čtyřlístek.
57
Pasování 2016 002 Čtení, separace odpadu, pasování - Pasování prvňáčků 2016
44
Prvňáci ekologie 001 Ekologie, rýmování, vývoj motýla - Prvňáci ekologie
Prvńáci byli seznámeni s pojmem ekologie, který si vyluštili v křížovce. Vyrobily si stojan na pastelky, kde byl znázorněn vývoj motýla.
20
Návštěva MŠ1 Návštěva dětí z MŠ1 - MŠ1
14.5. jsem děti z MŠ 1 seznámila s knihovnou, zaměřila jsem se na Den země, zvířata a rýmování.
10
tvořivé_čtení_7._Skříp,_škráb,_píp_a_žbluňk_ čtení z knihy Skříp, škráb, píp a žbluňk - Tvořivé čtení 7
čtení z knihy Skříp, škráb, píp a žbluňk, povídání o strachu ze tmy a zvuků, obrázek na toto téma, technika vymývané klovatiny.
23
Prvňáci karneval masopust Karneval, masopust, řemesla - Prvňáci karneval Masopust
Seznámení s tradicemi karnevalu a masopustu, povídaání o maskách a řemeslech, výroba masky
35
Tvořivé čtení 6 Jezevec Chrujda točí film 001 Čtení z knihy Jezevec Chrujda točí film - Tvořivé čtení 6
28.1. proběhlo v tomto roce 1. tvořivé čtení knihy jezevec Chrujda točí film a následovala výroba masky ptáka.
27
den pro detskou knihu 001 Vánoční výtvarná dílna - Den pro dětskou knihu 2015
Pro družinu jsem připravila hračku čertíka z kartonu, ostatní si vyráběli přáníčka, nebo andílky. součástí byl prodej knih, vyřazených knih a keramiky.
13
DSCN2366 Jezevec Chrujda staví urychlovač a pak zase pomali - Tvořivé čtení 5
12
Návštěva ZŠ Libverda Obeznámení s historií a fungováním knihovny - Návštěva ZŠ Libverda
26
Týden knihoven pro veřejnost Výroba záložky - Týden knihoven-veřejnost
9
Týden knihoven 2015 (1) Záložka-čtyřlístek - Týden knihoven 2015
Čení pohádky, zvířecí abeceda, záložka
51
DSCN0486 Pasování prvňáků za rytíře čtenářského řádu 2015 - Pasování prvňáků 2015
Dětem jsem přečetla vylosovanou pohádkuz knihy A pak se to stalo, potom děti přečetly připravené úryvky. Žáci 4. třídy pod vedením paní učitelky Jandové zahráli a zaspívali pohádku O dvanácti měsíčkách a nakonec děti dostaly diplom, knížku a plaketu.
84
DSCN1504 Čtení z knihy Pohádky se zvířátky - Tvořivé čtení 3
Tentokrát to byly pohádky z knížky ruského autora Sutějeva „Pohádky se zvířátky“a to O nespokojené huse a Zajíc, ježek a zázračná hůlka. Vyráběly se 2 obrázky s motívem pávů.
19
DSCN1354 Čtení s kreslením a výrobou čarodějnice - Tvořivé čtení 2 Čarod .Winnie
8
čarodějnice 2015 zmenšené Prvňáci čarodějnice a den Země - Čarodějnice 2015
V rámci akce Knížka pro prvňáčka 2. akce.16. dubna se tady vystřídaly první třídy v počtu 35 dětí. Povídaly jsme si o čarodějnicích, luštily křížovku a přečetla jsem ji pohádku o čarodějnici Winnie. vyrobily jsi čarodějnici a ještě v rámci svátku den Země, jsme se učily třídit odpad.
29
DSCN1114 čtení s malováním - O požáru mlýna
5
prvňáci_masky_19.2_.2015_001_ - Prvňáci karneval 2015
47
DPK_školka_Lázeňská_001 Seznámení s knihovnou - Návštěva dětí 1 MŠ Lázeňská
Děti si prohlídly knihovnu, přečetla jsem jim vánoční básničky a hádanky, doplňovali básničku a i děti mi zazpívaly písničky.
4
den_pro_dět._knihu_2014_001_ Vánoční dílny, prodej knih vydavatelství Fragment, - Den pro dětskou knihu 2014
19
týden knihoven 001 7.10. 2014 čtení pohádky od Miloše Macourka - týden knihoven 2014
7.10. knihovnu navštívilo 35 prvňáčků. Četla jsem ji pohádku o písmenkách od Miloše Macourka, hádanky, básničky a měli připravené záložky a písmenka.
52
Pasování 2014 001 - Pasování čtenářů 2014
58
Velikonoce 001 Povídaní o Velikonocích s prvňákmi - Velikonoce 2014
20
masopust karneval 2014 Návštěva prvňáků - Masopust karneval 2014
Prvňáci si nejdřív vyluštili v obrázkové křížovce o čem se bude mluvit,pak jsem je stručně obeznámila s tradicemi masopustu a karnevalu, pak si pohráli s písmenky a nakonec na malovali obrázky s typickými masopustními maskami.
32
Den_pro_dětskou_knihu_10.12_.2013_ Prodej dětských knih, keramiky, dílna, Igráček - Den pro dětskou knihu 2013
27
týden knihoven 005 Čtení a výroba záložek - Týden knihoven 2013
Prvňákům jsem četla z knihy Martiny Drijverové Nezbedníci. Na záložky si nalepili svoje iniciály a nakonec přišly hádanky.
49
DSC07002 4.6. proběhl v knihovně 3. ročník pasování prvňáčk - Pasování čtenářů 2013
Přečetli krátký kousek z knihy Pohádky se zvířátky, dostali diplom, medaili a knihu z projektu"Knížka pro prvňáčka". Děti z dramatického kroužku z ZŠ Hejnice jim zahráli pohádku "O odvážné lodičce".
42
Kopie - Prvnaci Velikonoce 002 Zvyky, symboly, výroba - Velikonoce prvňáci 2013
Děti byly obeznámeny s historií Velikonoc, a s jejímy zvyky.Četla jsem jim pohádku , hrály jsme si s písmenky a vyrobily si velikonoční slepičku.
28
DSC06792 Čtení a výroba masek - Prvňáci-masky 2013
21. února si tady žáci prvních tříd poslechly něco o historii karnevalua masopustě, zahrály s písmenky a vyrobily masky.
40
den pro dětskou knihu 2012 (1) - Den pro dětskou knihu 2012
Prodej knih vydavatelství fragment, prodej keramiky, výtvarná dílna.
8
Prvňáci týden knihoven 2012 ťení o Tlouštíkovi a Špagetce, záložka s iniciály - Týden knihove 2012
34
Pasování 2012 Pasování prvňáčků za čtenáře - Pasování čtenářů 2012
Děti přečetly kousek textu, potom jsem jim já přečetla pokračování pohádky o zatoulaném písmenku, vylovily si z klobouku hádanky a jako odměnu dostaly diplom, knihu a medailon.
99
Košík Čtení o Velikonočních zvycích, tvorba dekorač. pře - Velikonoce-prvňáci
23
Masky prvňáci Výroba masek mimozenšťanů - Masky prvňáci
Se žáky prvních tříd sme četli o karnevalu v Benátkách, masopustu, maskách a vyrobili si masky mimozenšťanú, protože je čekal karneval s tematikou Vesmír.
15
Povídaní_o_Vánocích_4._třída_ Povídaní o Vánocích, výroba ozdoby / 4 třída/ - Povídání o Vánocích
4
Den_pro_dětskou_knihu_2011 Vánoční dílny - Den pro dětskou knihu
4
Týden_knihoven_2011 Čtení o abecedě a záložka pro prvňáky - Týden knihoven 2011
14
Pasování_prvňáčků_červen - Pasování prvňáčků
Pasování prvňáčků za rytíře čtenářského řádu se uskutečnilo 22. a 24. 6. 2011. Každý prvňák přečetl kousek textu z pohádky o Hučkovi a Markétce Špagetce a dostal diplom a keramický přívěsek.
28
Brez.cteni_kytice_ Březen 2011 čtení z Kytice - Kytice
Na zákaldě čtení balad Poklad, Svatební košile, Polednice, Vodník. Techniky: frotáž, vyškrabávaný vosk, zažehlovaný vosk.
44